Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 21.5.2013

Det relativa arbetslöshetstalet för april 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2013 till 239 000, vilket var 13 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,8 procent, medan det var 8,4 procent i april året innan. Antalet sysselsatta var lika många som i april året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/04

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2013/04

Antalet sysselsatta uppgick i april 2013 till 2 466 000, vilket var nästan lika många som året innan (felmarginal ±31 000). Antalet sysselsatta män var 6 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 4 000 fler än i april 2012. Antalet sysselsatta ökade inom den privata sektorn, men minskade inom den offentliga sektorn jämfört med april 2012.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 68,7 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,1 procentenhet till 68,6 procent från april året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,6 procentenheter och var 68,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2013 till 239 000, vilket var 13 000 fler än i april året innan (felmarginal ±19 000). Av de arbetslösa var 143 000 män och 96 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i april 8,8 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,2 procent för män och 7,3 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i april totalt 658 000. Av dem var 257 000 sysselsatta och 83 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 339 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i april 24,4 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2012/04 – 2013/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2012/04 2013/04 2012/04 - 2013/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 072 4 084 0,3
Arbetskraft totalt 2 693 2 705 0,4
Sysselsatta 2 468 2 466 –0,1
– löntagare 2 133 2118 –0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 335 348 3,9
Arbetslösa 226 239 5,8
Ej i arbetskraften 1 379 1 379 0,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,5 68,7 0,2
Relativt arbetslöshetstal 8,4 8,8 0,5
Relativt arbetskraftstal 66,1 66,2 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2013 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 279 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Detta var 40 000 fler än i april året innan.

Arbetslösheten ökade från april året innan inom alla ELY-centralers områden: mest i Egentliga Finland (25 %), Birkaland (24 %) och Nyland (22 %). I slutet av april var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 21 000, vilket var 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 109 000 personer, dvs. 6 000 färre än i april året innan. Servicen omfattade 4,0 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 35 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 7 000 större än i april året innan. I april anmäldes 46 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 färre än i april året innan.

Förändringar 2012/04 – 2013/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2012/04 2013/04 2012/04 - 2013/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 239 279 16,8
– arbetslösa längre än ett år 60 69 16,7
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 115 109 –4,9
– sysselsatta 32 29 –6,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 31 30 –4,0
– i arbetspraktik, i arbets- och utbildningsprövning 15 13 –10,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 38 37 –1,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 48 46 –5,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen tfn 029 504 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik (på finska)

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (447,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/04/tyti_2013_04_2013-05-21_tie_001_sv.html