Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Publicerad: 24.4.2012

Det relativa arbetslöshetstalet för mars 8,5 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i mars 227 000, dvs. 18 000 färre än för ett år sedan. I mars 2012 var det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent, medan det var 9,3 procent i mars året innan. Antalet sysselsatta var 43 000 fler än i mars året innan. Under årets första kvartal (januari–mars) var det relativa arbetslöshetstalet 8 procent, vilket var 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2011.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/03

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2012/03

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2012 till 2 431 000, vilket var 43 000 fler än året innan (felmarginal ± 31 000). Antalet sysselsatta män var 12 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 32 000 fler än i mars 2011. Både antalet löntagare och företagare ökade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 67,6 procent, dvs. 1,3 procentenheter högre än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 69 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,8 procentenheter till 66,7 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för män med 0,7 procentenheter till 68,6 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2012 till 227 000, dvs. 18 000 färre än i mars året innan (felmarginal ± 17 000). Av de arbetslösa var 127 000 män och 101 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 8,5 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent för män och 7,9 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i mars 24 procent, vilket var 3,7 procentenheter lägre än i mars året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 19,3 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2011/03–2012/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2011/03 2012/03 2011/03 - 2012/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 054 4 071 0,4
Arbetskraft totalt 2 633 2 658 1,0
Sysselsatta 2 388 2 431 1,8
– löntagare 2 060 2 092 1,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 328 339 3,5
Arbetslösa 245 227 –7,2
Ej i arbetskraften 1 422 1 412 –0,6
  Procent, % Procent enhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,4 67,6 1,3
Relativt arbetslöshetstal 9,3 8,5 –0,8
Relativt arbetskraftstal 64,9 65,3 0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2012

Under första kvartalet 2012 var antalet sysselsatta i medeltal 2 432 000 personer, dvs. 25 000 fler än under motsvarande period år 2011. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenen Vård och omsorg, sociala tjänster, och minskade inom Utbildning.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 211 000 under årets första kvartal, dvs. 16 000 färre än under januari–mars år 2011. Under första kvartalet var det relativa arbetslöshetstalet 8 procent, vilket var 0,6 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2011.

Antalet arbetade timmar ökade med 3,2 procent bland de sysselsatta under första kvartalet 2012 jämfört med året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2011/I – 2012/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 635 2 644 0,3
Sysselsatta totalt 2 408 2 432 1,0
Arbetslösa totalt 227 211 –6,9
– män 127 120 –5,3
– kvinnor 100 91 –8,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2012 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 246 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 1 000 färre än i mars året innan.

Arbetslösheten minskade från mars året innan inom åtta ELY-centralers verksamhetsområden; mest i Birkaland (–5 %), Kajanaland (–5 %), Egentliga Finland (–4 %), Satakunta (–4 %) och Tavastland (–4 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest i Norra Karelen (10 %), Mellersta Finland (3 %), Lappland (3 %) och Sydöstra Finland (3 %) samt på Åland (8 %). I slutet av mars var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 19 000, vilket var 1 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 115 000 i slutet av mars, vilket var 1 000 färre jämfört med mars året innan. Åtgärderna gällde 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 30 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Detta var 1 000 fler än i mars året innan. I mars anmäldes 54 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 färre än i mars året innan.

Förändringar 2011/03– 2012/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2011/03 2012/03 2011/03 - 2012/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 248 246 –0,6
– arbetslösa längre än ett år 57 59 2,3
Åtgärder sammanlagt 116 115 –0,7
– sysselsatta genom stödåtgärder 36 32 –12,8
– i arbetskraftsutbildning 37 32 –13,8
– i arbetspraktik, arbetsalternering 20 22 10,8
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 23 30 29,0
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 60 54 –9,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation: Petri Syvänen tfn 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Sysselsättningen förbättrades år 2011

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen (innehåller årsmedeltalen för år 2011)

Arbetskraftsundersökning 2010, Tidsserieuppgifter 2001–2010

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Den säsongrensade trenden

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu .

Undersökning om lediga arbetsplatser


Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (619,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tie_001_sv.html