Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2019, oktober

Publicerad: 22.2.2011

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i januari 215 000, dvs. omkring 35 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, dvs. 1,4 procentenheter mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 43 000 fler än i januari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/1 – 2011/1

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/1 – 2011/1

Antalet sysselsatta uppgick i januari år 2011 till 2 410 000, dvs. 43 000 fler än året innan. Både antalet sysselsatta män och kvinnor ökade. Antalet sysselsatta ökade i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Östra, Sydvästra och Södra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 66,8 procent, dvs. 1,3 procentenheter större än ett år tidigare. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för både män och kvinnor ökade från januari året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 67,6 procent för män och 65,9 procent för kvinnor..

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2011 till 215 000, dvs. 35 000 färre än i januari året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent i januari, dvs. 1,4 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,0 procent för män och 7,3 procent för kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i januari 19,1 procent, vilket var 3,6 procentenheter mindre än i januari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Förändringar i sysselsättningen 2010/1–2011/1 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2010/11 2011/11 2010/11 - 2011/11
1000 personer Procent (%)
Befolkningen totalt 4 035 4 051 0,4
Arbetskraften totalt 2 617 2 625 0,3
Sysselsatta totalt 2 367 2 410 1,8
– löntagare 2 050 2 086 1,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 317 324 2,2
Arbetslösa 250 215 –13,9
Utanför arbetskraften 1 418 1 426 0,6
  Procent (%) Procent enhet
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar) 65,6 66,8 1,3
Relativt arbetslöshetstal 9,5 8,2 –1,4
Arbetskraftsandel 64,9 64,8 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2011 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 266 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 29 000 mindre än i januari året innan.

Arbetslösheten minskade från året innan inom alla ELY-centralers verksamhetsområden. Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (-19 %), Österbotten (-17 %), Birkaland (-13 %) och Norra Savolax (-12 %). I slutet av januari var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 21 000, vilket var 13 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 107 000 i slutet av januari, vilket var 19 000 fler jämfört med januari i fjol. Åtgärderna gällde 4,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 34 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 7 000 mindre än i januari året innan. I januari anmäldes 54 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 16 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2010/1– 2011/1 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/1 2011/1 2010/1- 2011/1
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 295 266 –9,8
– arbetslösa längre än ett år 49 59 19,0
Åtgärder sammanlagt 88 107 21,9
– sysselsatta genom stödåtgärder 30 35 16,6
– i arbetskraftsutbildning 31 32 2,5
– i arbetspraktik, arbetsalternering 18 18 3,3
– i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier 9 22 139,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 54 41,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Arbetskraftsundersökningens tidsserieuppgifter 2000−2009: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/17/tyti_2009_17_2010-12-03_tie_001_sv.html

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2011, january. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (443,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/01/tyti_2011_01_2011-02-22_tie_001_sv.html