Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, april

Arbetskraftsundersökning 2009, juli

2009
juli
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar