Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Publicerad: 24.4.2007

Sysselsättningen ökade i mars 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 2 446 000, dvs. 51 000 fler än året innan. Det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent, medan det i mars 2006 var 67,6 procent.

Antalet arbetslösa i mars 2007 var 203 000, dvs. 8 000 färre än i mars året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,7 procent, medan det var 8,1 procent i mars 2006.

Förändringar i sysselsättningen 3/2006 - 3/2007, tusen personer

  Mars 2007 Mars 2006 FÖRÄNDRING, %
3/06-3/07
Sysselsatta totalt 2 446 2 395 2,1
Relativt sysselsättningstal, % 68,7 67,6 1,1 2
Arbetslösa 1 203 211 -4,0
Relativt arbetslöshetstal,, % 7,7 8,1 -0,4 2
Arbetskraften totalt 2 648 2 607 1,6
Arbetskraftsandel, % 66,6 65,9 0,7 2
Utanför arbetskraften totalt 1 326 1 351 -1,9
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala (09) 1734 3604

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 24.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2007/03/tyti_2007_03_2007-04-24_tie_001_sv.html