Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Den nya näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins miljöskyddsutgifter i augusti 2010

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 har införts i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på Statistikcentralens TOL 2008-sida http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html. Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index_sv.html.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins miljöskyddsutgifter i augusti 2010. Uppgifterna för år 2008 publiceras både enligt TOL 2002 och TOL 2008, men uppgifterna för år 2009 publiceras inte längre enligt TOL 2002.

I tabellen nedan presenteras den publiceringsnivå efter industrisektor som används på Statistikcentralens webbplats och de näringsgrenar som ingår i dem både enligt TOL 2002, som tidigare använts, och TOL 2008, som ska införas.

Publiceringsnivå och näringsgrenar efter industrisektor

Enligt TOL 2002 Enligt TOL 2008
40, 41 Energi- och
vattenförsörjning
35, 36 Energi- och
vattenförsörjning
20,21,22 Skogsindustri 16, 17, 18 Skogsindustri
23, 24, 25, 26 Kemi- och
mineralindustri
19, 20, 21, 22, 23 Kemi- och
mineralindustri
27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35
Metallindustri 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 33
Metallindustri
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 36
Övrig industri 05, 06, 07, 08, 09,10,
11, 12, 13, 14, 15, 31, 32
Övrig industri

Jämförbarheten av TOL 2002 och TOL 2008 efter industrisektor

Statistiken över industrins miljöskyddsutgifter kommer enligt TOL 2008 att ha huvudsakligen samma innehåll som tidigare enligt TOL 2002.

Huvudgrupperna i statistiken enligt den nya näringsgrensindelningen är

  • B Utvinning av mineral (05-09)
  • C Tillverkning (10-33)
  • D Försörjning av el, gas, värme och kyla (35)
  • Ur huvudgruppen E bara näringsgrenen 36 'Vattenförsörjning'

De mest betydande förändringarna i klassificeringen efter industrisektor som presenterats i tabellen ovan är:

  • TOL 2008-gruppen 18 'Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar' innehåller inte längre förlagsverksamhet som TOL 2002-gruppen 22 tidigare gjorde. Förlagsverksamheten har flyttats bort från huvudgruppen Tillverkning.
  • Inom metallindustrin omfattar TOL 2008-gruppen 26 inte längre hela innehållet i TOL 2002-gruppen 33 'Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur', utan vissa av dess funktioner har överförts till TOL 2008-gruppen 32 'Annan tillverkning' inom Tillverkning.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

Uppgifterna för åren 2000-2007 i statistiken om industrins miljöskyddsutgifter publiceras omräknade enligt den nya TOL 2008-klassificeringen i augusti 2010.

Uppgifterna enligt TOL 2002 kommer att finnas tillgängliga på statistikens webbsidor.


Senast uppdaterad 17.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/tymm_2010-08-17_luo_001_sv.html