Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 11,5 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 11,5 procent i december 2021 jämfört med december år 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 3,1 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 11,3 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 2,5 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Dec. / 2020 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Dec. / 2020 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Dec. / 2021 Nov.
B Utvinning av mineral 2,0 -0,4 -0,4 1,9
BCD Hela industrin 100,0 11,5 11,5 3,1
C Tillverkning 85,6 11,3 11,3 2,5
10 Livsmedelsframställning 6,4 2,8 2,8 1,9
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 2,4 2,4 1,0
11 Framställning av drycker 1,3 0,3 0,3 -4,3
13 Textilvarutillverkning 0,5 3,2 3,4 5,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 13,8 14,5 4,6
14 Tillverkning av kläder 0,3 34,5 34,5 6,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 20,7 22,1 1,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 18,8 18,8 2,1
16-17 Skogsindustri 11,9 16,3 16,4 1,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 15,3 15,3 1,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -3,5 -3,5 -0,4
19-22 Kemisk industri 16,7 5,0 5,0 4,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 11,1 11,1 4,7
24 Stål- och metallframställning 3,9 2,2 2,2 3,5
24-30_33 Metallidustri 42,1 13,6 13,6 1,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 4,4 4,4 -6,8
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 5,8 5,8 0,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 36,1 36,1 7,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 6,7 6,7 3,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 10,7 10,7 -0,7
32 Annan tillverkning 0,7 -6,0 -6,0 -1,0
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 4,4 4,4 3,9
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 10,5 10,5 3,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 13,5 13,5 9,9
Investeringvaror 27,4 14,7 14,7 2,3
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 12,7 12,7 1,3
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 9,7 9,7 2,4
Andra konsumptionsvaror 13,7 6,9 6,9 11,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2021, Industriproduktionen ökade i december med 11,5 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/12/ttvi_2021_12_2022-02-10_kat_001_sv.html