Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 5,4 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 5,4 procent i november 2021 jämfört med november 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 0,6 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 6,1 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 1,1 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Nov. / 2020 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Nov. / 2020 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Nov. / 2021 Okt.
B Utvinning av mineral 2,0 0,4 0,4 -3,2
BCD Hela industrin 100,0 7,7 5,4 0,6
C Tillverkning 85,6 8,7 6,1 1,1
10 Livsmedelsframställning 6,4 4,0 0,3 -1,9
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 5,3 1,6 -1,5
11 Framställning av drycker 1,3 14,2 10,2 0,2
13 Textilvarutillverkning 0,5 -19,6 -20,4 4,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 2,3 -1,8 1,8
14 Tillverkning av kläder 0,3 26,8 22,0 9,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 24,7 18,7 -0,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 19,3 15,1 1,5
16-17 Skogsindustri 11,9 16,6 15,5 1,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 15,5 15,5 0,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 1,4 -1,1 1,4
19-22 Kemisk industri 16,7 -5,8 -5,8 2,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 6,9 3,0 -3,2
24 Stål- och metallframställning 3,9 6,8 5,5 -4,2
24-30_33 Metallidustri 42,1 12,0 9,0 2,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 29,0 25,3 8,0
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 2,2 -0,6 0,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 19,3 16,0 4,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -0,8 -5,2 5,2
31 Tillverkning av möbler 1,1 17,9 12,8 -0,1
32 Annan tillverkning 0,7 5,9 1,7 -2,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 -0,5 -2,3 -0,7
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 7,9 5,5 1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 2,0 2,0 -1,2
Investeringvaror 27,4 8,3 5,7 3,7
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 14,0 9,2 -3,7
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 13,0 11,0 1,0
Andra konsumptionsvaror 13,7 -6,3 -9,5 -1,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2021, Industriproduktionen ökade i november med 5,4 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/11/ttvi_2021_11_2022-01-10_kat_001_sv.html