Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 6,6 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 6,6 procent i september 2021 jämfört med september 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 6,9 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i september med 0,7 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Sept. / 2020 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Sept. / 2020 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Sept. / 2021 Aug.
B Utvinning av mineral 2,0 11,3 11,3 19,6
BCD Hela industrin 100,0 6,6 6,6 0,5
C Tillverkning 85,6 6,9 6,9 0,7
10 Livsmedelsframställning 6,4 1,1 1,1 -1,3
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 0,6 0,6 -1,1
11 Framställning av drycker 1,3 -1,4 -1,4 0,4
13 Textilvarutillverkning 0,5 9,2 9,4 1,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 3,3 3,3 2,6
14 Tillverkning av kläder 0,3 -11,1 -11,1 -1,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 12,4 12,7 8,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 9,6 9,6 0,7
16-17 Skogsindustri 11,9 13,6 13,7 2,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 15,6 15,6 3,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -7,1 -7,1 -1,6
19-22 Kemisk industri 16,7 3,8 3,8 1,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 13,4 13,4 4,1
24 Stål- och metallframställning 3,9 0,8 0,8 -2,6
24-30_33 Metallidustri 42,1 7,0 7,0 -1,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 1,8 1,8 -2,8
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -0,2 -0,2 -6,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 12,6 12,6 3,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 5,1 5,1 -1,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 12,2 12,2 5,2
32 Annan tillverkning 0,7 7,1 7,1 3,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 22,3 22,3 -1,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 6,4 6,4 1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 4,7 4,7 -0,6
Investeringvaror 27,4 6,4 6,4 -2,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 14,0 14,0 6,8
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 10,1 10,1 2,9
Andra konsumptionsvaror 13,7 -0,8 -0,8 0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2021, Industriproduktionen ökade i september med 6,6 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/09/ttvi_2021_09_2021-11-10_kat_001_sv.html