Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 8.10.2021
B Utvinning av mineral 01/2021 -10,5 -10,5 0,0
02/2021 -13,7 -13,7 0,0
03/2021 5,3 2,5 -2,8
04/2021 2,9 1,8 -1,1
05/2021 -2,7 1,8 4,5
06/2021 -10,1 -9,3 0,8
07/2021 10,4 10,0 -0,4
BCD Hela industrin 01/2021 -4,7 -4,7 0,0
02/2021 3,8 3,7 -0,1
03/2021 -1,3 -1,6 -0,3
04/2021 4,4 3,2 -1,2
05/2021 8,0 7,5 -0,5
06/2021 4,1 4,1 0,0
07/2021 2,8 1,3 -1,5
C Tillverkning 01/2021 -6,9 -6,8 0,1
02/2021 3,1 2,9 -0,2
03/2021 -2,2 -2,5 -0,3
04/2021 5,0 3,6 -1,4
05/2021 9,6 9,0 -0,6
06/2021 5,7 5,6 -0,1
07/2021 3,6 1,6 -2,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2021 5,6 4,7 -0,9
02/2021 8,2 8,4 0,2
03/2021 2,2 2,6 0,4
04/2021 0,2 0,6 0,4
05/2021 -1,1 -0,9 0,2
06/2021 -4,1 -2,9 1,2
07/2021 -4,0 -1,0 3,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 8.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/08/ttvi_2021_08_2021-10-08_rev_001_sv.html