Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.6.2021
B Utvinning av mineral 01/2021 -1,0 -10,5 -9,5
02/2021 -13,2 -13,7 -0,5
03/2021 5,3 2,5 -2,8
BCD Hela industrin 01/2021 -3,4 -4,7 -1,3
02/2021 6,0 3,8 -2,2
03/2021 -1,3 -1,5 -0,2
C Tillverkning 01/2021 -5,3 -6,7 -1,4
02/2021 5,8 3,0 -2,8
03/2021 -2,2 -2,3 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2021 4,5 4,7 0,2
02/2021 8,2 8,4 0,2
03/2021 2,2 2,6 0,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/04/ttvi_2021_04_2021-06-10_rev_001_sv.html