Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i februari med 5,5 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 5,5 procent i februari 2021 jämfört med februari 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 3,4 procent jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 4,9 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i februari med 2,6 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Febr. / 2020 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Febr. / 2020 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Febr. / 2021 Jan.
B Utvinning av mineral 2,0 -13,2 -13,2 4,8
BCD Hela industrin 100,0 6,0 5,5 3,4
C Tillverkning 85,6 5,8 4,9 2,6
10 Livsmedelsframställning 6,4 -0,2 0,5 1,5
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 -0,9 -0,3 1,8
11 Framställning av drycker 1,3 -2,9 -2,9 4,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 3,4 4,2 -0,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -0,1 -3,7 -5,2
14 Tillverkning av kläder 0,3 -13,8 -14,2 -2,5
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 18,9 23,7 1,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 40,7 41,7 1,3
16-17 Skogsindustri 11,9 39,1 37,6 0,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 38,5 38,5 0,4
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -12,8 -11,8 -0,5
19-22 Kemisk industri 16,7 3,5 3,5 2,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 -0,7 -0,1 5,1
24 Stål- och metallframställning 3,9 2,6 4,2 9,6
24-30_33 Metallidustri 42,1 2,2 1,8 3,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 -3,3 -3,1 2,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 5,8 4,6 4,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 -0,3 -2,3 4,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 10,9 16,2 20,5
31 Tillverkning av möbler 1,1 -4,3 -4,4 4,5
32 Annan tillverkning 0,7 23,2 18,0 1,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 12,4 15,6 2,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 4,4 4,2 4,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 8,2 8,2 4,1
Investeringvaror 27,4 2,6 1,7 3,8
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 -0,5 -0,4 1,7
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 12,3 12,7 6,1
Andra konsumptionsvaror 13,7 -5,3 -6,0 0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 9.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2021, Industriproduktionen ökade i februari med 5,5 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/02/ttvi_2021_02_2021-04-09_kat_001_sv.html