Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i december med 2,5 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,5 procent i december 2020 jämfört med december år 2019. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,9 procent jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 2,9 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,2 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Dec. / 2019 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Dec. / 2019 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Dec. / 2020 Nov.
B Utvinning av mineral 2,5 8,5 8,5 4,4
BCD Hela industrin 100,0 -0,3 -2,5 -0,9
C Tillverkning 86,3 -0,6 -2,9 -0,2
10 Livsmedelsframställning 6,3 3,2 -0,5 1,3
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 2,9 -0,7 1,7
11 Framställning av drycker 1,1 1,8 -1,7 5,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 30,6 26,4 -11,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 18,8 12,6 -3,6
14 Tillverkning av kläder 0,3 4,9 1,0 3,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 16,0 7,7 11,9
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 35,0 30,2 1,4
16-17 Skogsindustri 14,5 -0,1 -1,2 3,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -9,8 -9,8 2,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 9,5 7,0 1,1
19-22 Kemisk industri 15,9 13,9 13,9 3,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 8,3 4,5 2,7
24 Stål- och metallframställning 5,2 35,3 33,5 7,9
24-30_33 Metallidustri 41,4 -3,8 -6,3 -3,0
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 10,1 7,0 5,5
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 -0,7 -3,4 -5,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 -18,0 -20,3 -6,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -17,0 -20,7 -9,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -0,9 -5,2 2,3
32 Annan tillverkning 0,7 20,8 15,8 4,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 10,5 8,4 -2,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 1,9 -0,4 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -0,6 -0,6 -1,4
Investeringvaror 27,0 -9,4 -11,5 -5,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 1,6 -2,8 -0,1
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 10,0 8,0 3,8
Andra konsumptionsvaror 13,3 9,2 5,5 3,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2020, Industriproduktionen minskade i december med 2,5 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/12/ttvi_2020_12_2021-02-10_kat_001_sv.html