Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i maj med 3,8 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,8 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 1,2 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 4,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,8 procent från föregående månad.

El- och elektronikindustrin visade en ökning på 24,7 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror delvis på de låga produktionssiffrorna under jämförelsemånaden. Utan inverkan av el- och elektronikindustrin minskar den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen med 9,4 procent från året innan.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Maj / 2019 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Maj / 2019 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Maj / 2020 April
B Utvinning av mineral 2,5 34,4 34,4 -9,1
BCD Hela industrin 100,0 -8,0 -3,8 -1,2
C Tillverkning 86,3 -9,4 -4,8 -0,8
10 Livsmedelsframställning 6,3 -13,6 -7,0 1,4
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -14,1 -7,7 0,9
11 Framställning av drycker 1,1 -17,3 -11,2 -2,3
13 Textilvarutillverkning 0,5 -3,6 2,8 7,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -17,3 -8,1 3,0
14 Tillverkning av kläder 0,3 -21,0 -15,2 3,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -40,9 -33,5 -8,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -12,4 -6,1 0,5
16-17 Skogsindustri 14,5 -10,4 -8,7 -2,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -9,4 -9,4 -1,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -32,8 -29,3 -4,9
19-22 Kemisk industri 15,9 -10,9 -10,9 -9,8
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -8,7 -1,8 -0,9
24 Stål- och metallframställning 5,2 -13,0 -10,7 -2,2
24-30_33 Metallidustri 41,4 -6,0 -0,7 1,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -14,8 -9,8 -1,9
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 17,4 24,7 8,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 -14,7 -9,7 -4,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -21,3 -14,1 1,0
31 Tillverkning av möbler 1,1 -15,6 -7,7 -1,8
32 Annan tillverkning 0,7 -18,4 -11,3 3,0
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 -8,1 -4,4 -0,4
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -13,4 -9,4 -3,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -2,6 -2,6 -1,7
Investeringvaror 27,0 -1,9 3,1 3,3
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -16,1 -8,3 -1,5
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -7,4 -4,1 -4,4
Andra konsumptionsvaror 13,3 -25,3 -19,7 -8,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Jussi Haavisto 029 551 3341, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2020, Industriproduktionen minskade i maj med 3,8 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/05/ttvi_2020_05_2020-07-10_kat_001_sv.html