Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.6.2020
B Utvinning av mineral 01/2020 -13,2 -12,9 0,3
02/2020 16,1 15,4 -0,7
03/2020 -1,9 -4,1 -2,2
BCD Hela industrin 01/2020 -1,8 -2,7 -0,9
02/2020 -0,2 -1,2 -1,0
03/2020 5,1 5,7 0,6
C Tillverkning 01/2020 -0,7 -1,6 -0,9
02/2020 -0,7 -1,8 -1,1
03/2020 5,9 6,7 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -7,8 -9,1 -1,3
02/2020 -1,3 -1,6 -0,3
03/2020 0,1 -0,1 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2020, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/04/ttvi_2020_04_2020-06-10_rev_001_sv.html