Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.5.2020

Industriproduktionen ökade i mars både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i mars med 1,9 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,8 procent i mars 2020 jämfört med mars 2019.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/03

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/03

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i mars mest inom näringsgrenarna skogsindustri, med 39,6 procent, och den kemiska industrin, med 23,8 procent. Normaliseringen av produktionen efter strejkerna i februari syns som en kraftig ökning inom skogsindustrin jämfört med föregående månad, däremot var ökningen från året innan bara 0,3 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen både i och med den efterfrågan som beror på coronaepidemin och den vanliga efterfrågan. En ökning visade särskilt läkemedelsindustrin samt när man ser till produktgrupper produktionen av bl.a. tvätt- och desinfektionsmedel.

Också försörjning av el, gas, värme och kyla uppnådde en ökning, dvs. med 2,9 procent från föregående månad. Inom övriga huvudnäringsgrenar minskade produktionen. Produktionen minskade kraftigast inom utvinning av mineral, med 8,6 procent från föregående månad. Inom näringsgrenarna el- och elektronikindustri samt metallindustri minskade produktionen med 3,0 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 02/2020–03/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 02/2020–03/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för mars 2020 publiceras 10.6.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för april 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (364,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/03/ttvi_2020_03_2020-05-08_tie_001_sv.html