Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 0,6 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,6 procent i december 2019 jämfört med december år 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,3 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i december med 1,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i december med 0,4 procent från november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Dec. / 2018 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Dec. / 2018 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Dec. / 2019 Nov.
B Utvinning av mineral 2,4 1,2 1,2 6,5
BCD Hela industrin 100,0 2,9 0,6 0,3
C Tillverkning 86,7 3,8 1,3 0,4
10 Livsmedelsframställning 6,2 1,4 -2,2 -2,1
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 0,6 -3,0 -2,3
11 Framställning av drycker 1,1 -4,4 -7,7 -1,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -1,5 -5,5 -8,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -4,4 -9,9 -7,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 -7,9 -11,2 -0,8
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -6,0 -12,6 -5,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 -9,3 -12,5 -2,2
16-17 Skogsindustri 13,3 -6,4 -7,3 -1,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -5,4 -5,4 -1,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -5,4 -7,7 -0,1
19-22 Kemisk industri 15,7 -9,7 -9,7 -3,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 1,7 -1,9 3,1
24 Stål- och metallframställning 5,3 -16,1 -17,3 -8,8
24-30_33 Metallidustri 43,4 11,1 8,1 2,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 -18,2 -20,5 -8,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 33,8 29,8 7,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 18,3 15,0 10,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 9,9 5,2 6,2
31 Tillverkning av möbler 1,0 10,8 6,0 2,5
32 Annan tillverkning 0,7 -19,5 -22,8 -4,9
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 1,7 -0,3 -3,8
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 -2,3 -4,4 -1,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 -3,4 -3,4 4,7
Investeringvaror 28,8 19,2 16,2 5,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 8,7 4,0 1,7
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -6,3 -7,9 -1,7
Andra konsumptionsvaror 13,1 -11,2 -14,3 -6,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2019, Industriproduktionen ökade i december med 0,6 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/12/ttvi_2019_12_2020-02-10_kat_001_sv.html