Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.1.2020
B Utvinning av mineral 01/2019 17,6 18,1 0,5
02/2019 12,8 13,3 0,5
03/2019 9,2 9,1 -0,1
04/2019 15,0 15,4 0,4
05/2019 -49,5 -49,4 0,1
06/2019 -39,8 -43,0 -3,2
07/2019 -29,8 -27,8 2,0
08/2019 -15,0 -14,5 0,5
09/2019 -2,9 4,0 6,9
10/2019 13,5 11,4 -2,1
BCD Hela industrin 01/2019 2,2 2,2 0,0
02/2019 0,7 0,7 0,0
03/2019 -0,4 -0,3 0,1
04/2019 6,4 6,1 -0,3
05/2019 0,2 -0,3 -0,5
06/2019 0,3 0,0 -0,3
07/2019 6,1 6,8 0,7
08/2019 2,1 1,6 -0,5
09/2019 2,5 3,5 1,0
10/2019 1,6 1,3 -0,3
C Tillverkning 01/2019 1,3 1,2 -0,1
02/2019 1,7 1,7 0,0
03/2019 0,5 0,5 0,0
04/2019 6,5 6,1 -0,4
05/2019 0,9 0,3 -0,6
06/2019 0,9 0,7 -0,2
07/2019 8,4 9,0 0,6
08/2019 3,6 2,9 -0,7
09/2019 3,6 4,5 0,9
10/2019 1,6 1,3 -0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,6 5,6 0,0
02/2019 -6,6 -6,6 0,0
03/2019 -7,6 -7,7 -0,1
04/2019 3,4 3,4 0,0
05/2019 10,8 10,7 -0,1
06/2019 15,1 14,9 -0,2
07/2019 3,2 4,1 0,9
08/2019 -4,7 -4,3 0,4
09/2019 -7,1 -6,6 0,5
10/2019 -1,0 -1,1 -0,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/11/ttvi_2019_11_2020-01-10_rev_001_sv.html