Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 1,6 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 1,6 procent i oktober 2019 jämfört med oktober år 2018. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,5 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i oktober med 1,6 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i oktober med 0,4 procent från september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Okt. / 2018 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Okt. / 2018 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Okt. / 2019 Sept.
B Utvinning av mineral 2,4 13,5 13,5 7,8
BCD Hela industrin 100,0 1,6 1,6 -0,5
C Tillverkning 86,7 1,6 1,6 -0,4
10 Livsmedelsframställning 6,2 -2,3 -2,3 -1,4
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -2,2 -2,2 -0,8
11 Framställning av drycker 1,1 -1,8 -1,8 4,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 -9,5 -9,7 -12,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -5,0 -5,1 -6,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,9 -2,9 -1,5
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 1,6 1,6 1,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 4,9 4,9 1,8
16-17 Skogsindustri 13,3 0,5 0,5 4,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -1,3 -1,3 4,8
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -4,3 -4,3 -1,2
19-22 Kemisk industri 15,7 10,0 10,0 2,8
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 1,6 1,6 -1,7
24 Stål- och metallframställning 5,3 -5,7 -5,7 -0,4
24-30_33 Metallidustri 43,4 0,2 0,2 -2,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 3,7 3,7 -3,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 -0,3 -0,3 -6,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 0,9 0,9 -1,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -4,1 -4,1 -15,0
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,9 2,9 -2,4
32 Annan tillverkning 0,7 -3,0 -3,0 -0,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 3,7 3,7 -0,4
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 1,9 1,9 0,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 -1,0 -1,0 5,3
Investeringvaror 28,8 2,2 2,2 -3,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 1,5 1,5 -2,1
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -0,6 -0,6 0,2
Andra konsumptionsvaror 13,1 6,0 6,0 2,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2019, Industriproduktionen ökade i oktober med 1,6 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/10/ttvi_2019_10_2019-12-10_kat_001_sv.html