Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 0,3 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,3 procent i september 2019 jämfört med september 2018. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 1,2 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i september med 1,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i september med 0,9 procent från augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Sept. / 2018 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Sept. / 2018 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Sept. / 2019 Aug.
B Utvinning av mineral 2,4 -2,9 -2,9 8,5
BCD Hela industrin 100,0 2,5 0,3 -1,2
C Tillverkning 86,7 3,6 1,1 -0,9
10 Livsmedelsframställning 6,2 -0,2 -3,8 -3,1
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 0,1 -3,5 -2,1
11 Framställning av drycker 1,1 1,6 -1,9 4,7
13 Textilvarutillverkning 0,6 24,5 19,3 8,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 12,1 6,9 0,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 1,5 -2,1 -4,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 3,6 -0,5 -1,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 2,4 -1,1 1,8
16-17 Skogsindustri 13,3 -5,0 -5,8 -1,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -8,1 -8,1 -3,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -2,0 -4,3 -1,5
19-22 Kemisk industri 15,7 3,4 3,4 -1,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 6,1 2,4 0,8
24 Stål- och metallframställning 5,3 -6,0 -7,1 1,9
24-30_33 Metallidustri 43,4 6,7 3,9 -1,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 10,8 7,7 2,2
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 11,2 7,8 -1,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 1,8 -1,0 2,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 18,1 13,0 -10,7
31 Tillverkning av möbler 1,0 6,7 2,0 -2,6
32 Annan tillverkning 0,7 5,5 1,1 -1,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 3,9 1,9 -9,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 1,9 -0,3 -1,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 -7,1 -7,1 -2,0
Investeringvaror 28,8 9,7 7,0 -2,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 6,1 1,5 -3,3
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 0,2 -1,5 -0,1
Andra konsumptionsvaror 13,1 -0,7 -4,1 -3,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2019, Industriproduktionen ökade i september med 0,3 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/09/ttvi_2019_09_2019-11-08_kat_001_sv.html