Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.9.2019
B Utvinning av mineral 01/2019 17,6 18,1 0,5
02/2019 14,8 13,3 -1,5
03/2019 10,2 9,1 -1,1
04/2019 14,8 15,4 0,6
05/2019 -48,0 -49,6 -1,6
06/2019 -39,8 -42,7 -2,9
BCD Hela industrin 01/2019 2,5 2,3 -0,2
02/2019 0,7 0,8 0,1
03/2019 -0,4 -0,5 -0,1
04/2019 5,7 6,1 0,4
05/2019 -0,3 0,2 0,5
06/2019 0,3 0,3 0,0
C Tillverkning 01/2019 1,5 1,3 -0,2
02/2019 1,4 1,7 0,3
03/2019 0,3 0,3 0,0
04/2019 5,6 6,2 0,6
05/2019 0,2 0,8 0,6
06/2019 0,9 1,0 0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,6 5,6 0,0
02/2019 -5,6 -6,6 -1,0
03/2019 -6,7 -7,7 -1,0
04/2019 3,6 3,4 -0,2
05/2019 10,8 10,7 -0,1
06/2019 15,1 14,8 -0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/07/ttvi_2019_07_2019-09-10_rev_001_sv.html