Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.2.2019

Industriproduktionen ökade i december från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i december med 1,3 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,3 procent i december 2018 jämfört med december år 2017. I fjol ökade industriproduktionen med 3,7 procent. Industriproduktionen har ökat tre år i rad, men produktionen är fortfarande drygt 9 procent under nivån år 2008 före finanskrisen.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/12

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/12

I december ökade den säsongrensade produktionen med 1,3 procent från föregående månad. I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent från oktober.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i december mest inom den kemiska industrin, med 2,0 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 0,3 procent. Produktionen minskade mest inom livsmedelsindustrin, med 1,5 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 11/2018–12/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 11/2018–12/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för december 2018 publiceras 8.3.2019 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för januari 2019. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (353,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/12/ttvi_2018_12_2019-02-08_tie_001_sv.html