Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,3 procent i juli 2018 jämfört med juli 2017. Den säsongrensade produktionen minskade med 1,1 procent jämfört med juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juli med 1,2 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade med 1,7 procent från juni.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Juli / 2017 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Juli / 2017 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Juli / 2018 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 52,5 52,5 -5,8
BCD Hela industrin 100,0 5,6 3,3 -1,1
C Tillverkning 86,9 3,8 1,2 -1,7
10 Livsmedelsframställning 6,9 0,9 -2,5 -0,8
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 2,7 -1,0 -0,5
11 Framställning av drycker 1,2 10,7 5,7 2,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 -12,7 -16,9 -2,9
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -11,1 -11,1 1,3
14 Tillverkning av kläder 0,5 -15,1 -15,1 -2,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -37,1 -37,1 8,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 16,1 12,2 4,2
16-17 Skogsindustri 12,9 5,2 5,2 0,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 2,3 2,3 -0,6
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 26,5 22,0 21,5
19-22 Kemisk industri 15,8 -4,2 -4,2 1,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 7,7 3,2 -2,9
24 Stål- och metallframställning 4,3 -1,8 -4,2 -2,6
24-30_33 Metallidustri 42,5 5,7 2,8 -3,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 -0,1 -2,1 -2,2
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 15,6 15,6 5,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 8,0 4,4 -23,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -11,1 -11,1 -3,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 5,9 1,2 1,0
32 Annan tillverkning 0,7 26,5 26,0 8,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 -0,9 -0,9 -0,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 1,9 -0,2 -2,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 6,4 6,4 9,6
Investeringvaror 28,8 6,8 6,8 0,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 1,0 -3,3 -1,3
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 6,8 4,9 -0,8
Andra konsumptionsvaror 14,6 -1,9 -6,2 0,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2018, Industriproduktionen ökade i juli med 3,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/07/ttvi_2018_07_2018-09-10_kat_001_sv.html