Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.7.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,2 0,6 0,4
02/2018 -11,6 -11,6 0,0
03/2018 -7,5 -5,7 1,8
04/2018 8,0 7,9 -0,1
BCD Hela industrin 01/2018 7,2 8,4 1,2
02/2018 3,4 2,5 -0,9
03/2018 2,0 2,2 0,2
04/2018 8,3 8,4 0,1
C Tillverkning 01/2018 7,5 8,8 1,3
02/2018 2,1 0,9 -1,2
03/2018 0,4 0,5 0,1
04/2018 8,1 8,9 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,5 4,3 -0,2
02/2018 12,5 12,4 -0,1
03/2018 13,6 13,6 0,0
04/2018 4,4 4,2 -0,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2018, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/05/ttvi_2018_05_2018-07-10_rev_001_sv.html