Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 09.02.2018 (%)
BCDE Hela industrin 2017 / 07 2,2 3,0 0,8
2017 / 08 5,2 5,6 0,4
2017 / 09 2,5 1,1 -1,4
2017 / 10 4,2 5,2 1,0
2017 / 11 3,2 4,0 0,8
C Tillverkning 2017 / 07 2,0 2,9 0,9
2017 / 08 6,7 7,2 0,5
2017 / 09 2,0 0,5 -1,5
2017 / 10 4,6 5,8 1,2
2017 / 11 3,9 4,8 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 / 07 -3,9 -3,9 0,0
2017 / 08 -5,3 -5,3 0,0
2017 / 09 3,9 3,9 0,0
2017 / 10 -0,5 -0,5 0,0
2017 / 11 -4,3 -4,3 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2017 / 07 -0,9 2,1 3,0
2017 / 08 3,3 5,3 2,0
2017 / 09 -0,6 -0,6 0,0
2017 / 10 4,3 4,5 0,2
2017 / 11 3,8 2,3 -1,5
16-17 Skogsindustri 2017 / 07 3,6 4,8 1,2
2017 / 08 4,4 4,1 -0,3
2017 / 09 5,6 5,9 0,3
2017 / 10 2,7 3,7 1,0
2017 / 11 6,8 7,3 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 / 07 2,2 1,6 -0,6
2017 / 08 4,6 5,1 0,5
2017 / 09 -11,1 -10,3 0,8
2017 / 10 -1,9 -0,3 1,6
2017 / 11 -4,7 -4,0 0,7
24-30, 33 Metallindustri 2017 / 07 2,2 2,6 0,4
2017 / 08 10,1 10,3 0,2
2017 / 09 5,7 2,5 -3,2
2017 / 10 7,4 8,9 1,5
2017 / 11 5,7 6,8 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 2017 / 07 -4,2 -4,6 -0,4
2017 / 08 -1,4 -2,8 -1,4
2017 / 09 4,0 -4,9 -8,9
2017 / 10 -0,6 -1,9 -1,3
2017 / 11 -0,8 -0,1 0,7
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2017 / 07 3,2 4,3 1,1
2017 / 08 8,1 8,9 0,8
2017 / 09 1,7 1,5 -0,2
2017 / 10 5,5 7,1 1,6
2017 / 11 4,8 5,7 0,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 9.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/12/ttvi_2017_12_2018-02-09_rev_001_sv.html