Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet 10.10.2017 (%)
BCDE Hela industrin 2017 / 03 6,5 7,8 1,3
2017 / 04 -3,3 -5,1 -1,8
2017 / 05 4,7 6,2 1,5
2017 / 06 1,3 3,1 1,8
2017 / 07 2,2 2,9 0,7
C Tillverkning 2017 / 03 7,2 8,6 1,4
2017 / 04 -3,1 -5,1 -2,0
2017 / 05 5,3 6,9 1,6
2017 / 06 2,3 4,3 2,0
2017 / 07 2,0 2,8 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2017 / 03 0,1 0,1 0,0
2017 / 04 -5,6 -5,6 0,0
2017 / 05 3,5 3,5 0,0
2017 / 06 -3,9 -3,9 0,0
2017 / 07 -3,9 -3,9 0,0
10-11 Livsmedelsindustri 2017 / 03 4,6 1,0 -3,6
2017 / 04 -8,0 -11,6 -3,6
2017 / 05 2,3 0,6 -1,7
2017 / 06 -0,8 -3,3 -2,5
2017 / 07 -0,9 -2,6 -1,7
16-17 Skogsindustri 2017 / 03 3,6 5,1 1,5
2017 / 04 -2,5 -3,9 -1,4
2017 / 05 -1,3 0,1 1,4
2017 / 06 1,7 2,3 0,6
2017 / 07 3,6 4,1 0,5
19-22 Kemisk industri 2017 / 03 10,7 11,4 0,7
2017 / 04 -5,6 -6,2 -0,6
2017 / 05 12,7 14,2 1,5
2017 / 06 4,6 8,1 3,5
2017 / 07 2,2 2,0 -0,2
24-30, 33 Metallindustri 2017 / 03 7,5 9,8 2,3
2017 / 04 -1,2 -3,1 -1,9
2017 / 05 6,1 8,7 2,6
2017 / 06 2,3 5,0 2,7
2017 / 07 2,2 3,6 1,4
26-27 El- och elektronikindustri 2017 / 03 2,9 9,2 6,3
2017 / 04 -1,3 0,7 2,0
2017 / 05 5,1 10,7 5,6
2017 / 06 9,0 14,4 5,4
2017 / 07 -4,2 -2,1 2,1
Tillverkning exkl. el- och elektronikindustri 2017 / 03 8,0 8,5 0,5
2017 / 04 -3,4 -6,1 -2,7
2017 / 05 5,3 6,4 1,1
2017 / 06 1,1 2,5 1,4
2017 / 07 3,2 3,8 0,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/08/ttvi_2017_08_2017-10-10_rev_001_sv.html