Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,1 procent i april 2017 jämfört med april 2016. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 0,7 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i april med 4,5 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,3 procent jämfört med mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2017 April / 2016 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2017 April / 2016 April Säsongrensad procentuell förändring, 2017 April / 2017 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,3 3,1 0,7
B Utvinning av mineral 1,5 -1,1 -1,1 -7,9
C Tillverkning 84,3 -3,1 4,5 1,3
10 Livsmedelsframställning 6,9 -9,0 -1,5 -0,6
11 Framställning av drycker 1,1 -1,9 4,2 5,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -10,8 -1,0 1,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -31,8 -21,7 3,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -2,0 -2,0 -6,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -5,0 7,1 5,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,8 -1,5 -1,5 -2,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,5 -7,1 -0,3 1,2
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 2,9 -0,9 12,6 -0,4
24 Stål- och metallframställning 4,2 0,1 5,0 3,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,7 5,6 16,6 3,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -3,1 6,5 6,6
31 Tillverkning av möbler 1,0 0,8 12,4 9,3
32 Annan tillverkning 0,7 -0,9 -0,9 -5,7
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 -0,8 5,7 4,5
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -5,6 -5,6 -3,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,5 -3,8 0,3 -1,2
36 Vattenförsörjning 1,1 -5,6 -5,6 -1,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,7 -1,5 3,8 0,0
Investeringsvaror 28,1 -0,8 7,9 2,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 -3,5 8,1 4,3
Andra konsumtionsvaror 13,9 -10,1 -1,4 -0,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,9 -8,0 -0,8 0,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -15,6 -2,1 5,1
16-17 Skogsindustri 13,5 -2,5 1,0 -0,4
19-22 Kemisk industri 13,7 -5,6 -5,6 -4,1
24-30 Metallindustri 38,1 -1,3 7,2 1,9
26-27 El- och elektronikindustri 12,6 -1,3 8,5 4,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,2 -1,4 9,0 3,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -14,7 -7,3 -4,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2017, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen


Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2017, Industriproduktionen ökade i april med 3,1 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2017/04/ttvi_2017_04_2017-06-09_kat_001_sv.html