Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i december med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i december 2016 jämfört med december år 2015. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,7 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 1,5 procent i december jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 0,4 procent från november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Dec. / 2015 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Dec. / 2015 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Dec. / 2016 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -0,8 1,3 -0,7
B Utvinning av mineral 1,0 3,4 3,4 -6,7
C Tillverkning 85,3 -0,8 1,5 -0,4
10 Livsmedelsframställning 7,3 -2,8 -0,1 -0,8
11 Framställning av drycker 1,2 6,7 12,9 4,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 18,4 22,1 5,1
14 Tillverkning av kläder 0,5 -14,0 -10,7 -0,6
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -2,9 -2,9 -7,9
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 9,6 15,1 3,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 -1,7 -1,7 -1,2
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 2,3 6,1 1,2
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 6,8 11,2 1,9
24 Stål- och metallframställning 5,0 3,3 3,2 6,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 7,4 8,2 1,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 -3,7 -2,9 4,5
31 Tillverkning av möbler 0,9 5,9 10,2 2,3
32 Annan tillverkning 0,8 9,9 9,9 -3,8
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 6,9 9,3 2,2
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 -0,5 -0,5 -6,7
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -6,1 -6,1 7,5
36 Vattenförsörjning 0,4 2,2 2,2 0,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 3,8 5,5 0,9
Investeringsvaror 27,6 -3,2 -0,4 -0,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 3,0 9,1 2,8
Andra konsumtionsvaror 14,8 -8,3 -4,1 -4,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 -1,6 1,4 -0,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 0,3 7,6 3,4
16-17 Skogsindustri 13,5 1,5 2,8 -0,5
19-22 Kemisk industri 13,1 -5,3 -5,3 -6,1
24-30 Metallindustri 37,6 -1,9 0,8 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 -8,5 -5,5 -4,7
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 1,7 3,3 2,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 8,1 8,1 -1,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2016, Industriproduktionen ökade i december med 1,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/12/ttvi_2016_12_2017-02-10_kat_001_sv.html