Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,7 procent i november 2016 jämfört med november 2015. Den säsongrensade produktionen var i november på samma nivå som i oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i november med 3,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i november med 0,5 procent från oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2016 Nov. / 2015 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2016 Nov. / 2015 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2016 Nov. / 2016 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 7,1 3,7 -0,0
B Utvinning av mineral 1,0 25,3 25,3 5,0
C Tillverkning 85,3 6,8 3,1 -0,5
10 Livsmedelsframställning 7,3 3,1 -0,9 -0,6
11 Framställning av drycker 1,2 10,9 5,1 -0,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 -1,6 -4,5 -3,2
14 Tillverkning av kläder 0,5 -7,7 -11,2 -0,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 25,8 25,8 15,1
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,3 6,8 2,4 -0,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,1 2,2 2,2 1,5
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,6 5,1 2,7 -0,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 5,6 1,8 -2,7
24 Stål- och metallframställning 5,0 -2,5 -4,4 -6,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,4 1,6 -1,7 -1,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,4 2,3 -1,9 -5,1
31 Tillverkning av möbler 0,9 9,4 4,7 -2,1
32 Annan tillverkning 0,8 16,6 16,6 7,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 4,7 -2,0 -4,1 1,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,8 9,7 9,7 6,8
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,9 -10,5 -10,5 -18,6
36 Vattenförsörjning 0,4 3,9 3,9 -2,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 41,6 4,4 2,5 0,3
Investeringsvaror 27,6 5,9 2,9 -0,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,3 7,5 1,8 -1,3
Andra konsumtionsvaror 14,8 16,4 11,4 0,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,5 4,1 -0,0 -0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,3 -3,7 -3,4
16-17 Skogsindustri 13,5 3,7 2,6 1,3
19-22 Kemisk industri 13,1 14,6 14,6 2,9
24-30 Metallindustri 37,6 7,0 2,2 -1,0
26-27 El- och elektronikindustri 11,1 17,2 13,5 1,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 3,0 -1,4 -2,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 18,1 18,1 4,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2016, Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2016/11/ttvi_2016_11_2017-01-10_kat_001_sv.html