Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i augusti med 2,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 2,3 procent i augusti 2015 jämfört med augusti år 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i augusti med 0,7 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var 2,8 procent mindre i augusti än året innan. Den säsongrensade produktionen var i augusti 1,3 procent mindre än i juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Aug. / 2014 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Aug. / 2014 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Aug. / 2015 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,8 -2,3 -0,7
B Utvinning av mineral 1,9 -0,7 -0,7 48,5
C Tillverkning 85,0 -3,4 -2,8 -1,3
10 Livsmedelsframställning 7,7 -3,3 -2,6 -0,8
11 Framställning av drycker 1,3 0,6 1,2 2,4
13 Textilvarutillverkning 0,5 -0,9 0,9 -0,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -15,5 -15,5 -0,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -14,7 -14,7 -6,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -1,7 -2,2 0,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 2,3 2,3 0,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -7,0 -7,3 -0,3
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 2,1 2,2 0,9
24 Stål- och metallframställning 5,6 -11,6 -9,5 -10,1
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -2,5 -2,1 0,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -14,2 -12,1 -4,6
31 Tillverkning av möbler 1,1 5,4 6,4 4,0
32 Annan tillverkning 0,9 14,1 14,1 -1,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 10,0 10,0 -1,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 2,5 2,5 -6,3
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 0,3 0,3 -0,3
36 Vattenförsörjning 0,3 1,8 1,8 2,8
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -2,1 -2,0 -0,0
Investeringsvaror 26,0 -9,0 -9,0 -2,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 12,8 13,0 1,5
Andra konsumtionsvaror 15,0 -0,2 -0,1 0,2
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -2,7 -1,9 -0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -8,2 -8,6 1,7
16-17 Skogsindustri 13,0 1,3 1,3 0,7
19-22 Kemisk industri 13,4 4,1 4,1 -0,2
24-30 Metallindustri 37,6 -10,0 -9,3 -3,4
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -13,1 -13,1 -1,5
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 -5,2 -3,7 -1,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 3,3 3,3 -2,6

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2015, Industriproduktionen minskade i augusti med 2,3 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/08/ttvi_2015_08_2015-10-09_kat_001_sv.html