Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juli med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 1,3 procent i juli 2015 jämfört med juli 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i juli med 0,3 procent från juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var 0,5 procent mindre i juli än året innan. Den säsongrensade produktionen var i juli på samma nivå som föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Juli / 2014 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Juli / 2014 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Juli / 2015 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -1,9 -1,3 -0,3
B Utvinning av mineral 1,9 -55,5 -55,5 -8,8
C Tillverkning 85,0 -0,9 -0,5 0,0
10 Livsmedelsframställning 7,7 -0,1 -0,5 4,3
11 Framställning av drycker 1,3 -3,5 -1,6 7,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 25,0 22,6 -0,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 -22,9 -22,9 -5,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -17,6 -17,6 3,6
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -4,0 -2,7 -0,3
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,4 -0,4 -0,4 -2,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -8,2 -8,2 -2,5
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,3 0,9 1,7 -0,2
24 Stål- och metallframställning 5,6 12,5 11,4 0,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,3 -7,4 -7,8 -1,0
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 -4,5 -5,7 3,2
31 Tillverkning av möbler 1,1 -7,6 -7,6 1,5
32 Annan tillverkning 0,9 7,2 7,2 -2,7
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 17,1 17,1 -1,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,6 10,4 10,4 -1,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,6 0,7 0,7 0,2
36 Vattenförsörjning 0,3 -4,0 -4,0 0,6
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -3,9 -3,3 -1,3
Investeringsvaror 26,0 -2,5 -2,5 -0,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,4 8,7 10,2 3,7
Andra konsumtionsvaror 15,0 -2,4 -1,9 -0,5
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 9,0 -0,7 -0,7 4,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -3,4 -2,5 -2,2
16-17 Skogsindustri 13,0 -1,3 -1,3 -1,8
19-22 Kemisk industri 13,4 -1,5 -1,5 -1,5
24-30 Metallindustri 37,6 -2,2 -1,9 -0,1
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -8,5 -8,5 -2,4
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 25,6 0,2 -0,5 0,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 29,5 29,5 6,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2015, Industriproduktionen minskade i juli med 1,3 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/07/ttvi_2015_07_2015-09-10_kat_001_sv.html