Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i januari med 3,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,9 procent i januari 2015 jämfört med januari 2014. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 2,3 procent från december.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i januari med 3,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 2,3 procent från december.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2015 Jan. / 2014 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2015 Jan. / 2014 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2015 Jan. / 2014 Dec.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -7,2 -3,9 -2,3
B Utvinning av mineral 2,0 -17,2 -17,2 -21,6
C Tillverkning 83,9 -6,4 -3,3 -2,3
10 Livsmedelsframställning 7,1 -9,8 -6,3 -2,0
11 Framställning av drycker 1,3 -6,8 -0,4 -11,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 24,0 29,7 1,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -19,0 -15,9 1,2
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -17,0 -17,0 -10,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -7,1 -3,4 -1,7
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -0,2 -0,2 -1,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -11,1 -9,0 2,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -15,6 -11,6 -3,1
24 Stål- och metallframställning 3,4 -2,0 -1,2 1,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 -3,2 0,3 -2,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -6,8 -4,0 -5,6
31 Tillverkning av möbler 1,2 -22,0 -17,3 -4,4
32 Annan tillverkning 0,9 -10,5 -10,5 -4,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -6,2 -4,2 1,7
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -10,5 -10,5 -0,6
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -2,6 -2,6 -0,7
36 Vattenförsörjning 1,8 -2,5 -2,5 -0,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -4,7 -1,5 -3,6
Investeringsvaror 26,3 -7,7 -5,1 -2,4
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -12,9 -7,9 -3,5
Andra konsumtionsvaror 14,8 -10,4 -6,1 -2,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -9,4 -5,3 -2,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,4 7,4 0,2
16-17 Skogsindustri 13,3 -1,9 -0,7 -1,3
19-22 Kemisk industri 13,7 -8,5 -8,5 -6,4
24-30 Metallindustri 36,2 -5,0 -1,5 -1,8
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 3,6 6,9 1,9
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -8,5 -5,9 -5,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -28,9 -28,9 -20,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2015, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2015, Industriproduktionen minskade i januari med 3,9 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2015/01/ttvi_2015_01_2015-03-10_kat_001_sv.html