Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i maj med 3,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 3,1 procent i maj 2014 jämfört med maj 2013. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,2 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i maj med 2,8 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 0,6 procent jämfört med april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2014 Maj / 2013 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2014 Maj / 2013 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2014 Maj / 2014 April
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -4,6 -3,1 -0,2
B Utvinning av mineral 2,0 -19,5 -9,5 -10,8
C Tillverkning 83,9 -4,6 -2,8 -0,6
10 Livsmedelsframställning 7,1 -9,2 -6,8 -4,9
11 Framställning av drycker 1,3 0,2 2,5 1,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 35,4 36,3 -5,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -18,3 -18,3 -4,5
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -5,6 -5,6 -2,5
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,7 -4,0 -2,3 -1,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -4,2 -4,2 0,0
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,9 -9,2 -7,0 -0,8
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,7 -7,7 -5,9 -10,1
24 Stål- och metallframställning 3,4 15,7 16,1 5,6
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,2 1,4 1,4 -3,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -16,0 -14,6 -1,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,4 21,4 21,4 13,1
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,5 15,5 15,5 -0,1
31 Tillverkning av möbler 1,2 -6,0 -6,0 -3,7
32 Annan tillverkning 0,9 -36,9 -34,9 -3,4
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,3 -3,3 -2,1 -1,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,7 -1,7 -1,6 10,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,4 -2,1 -1,3 -0,4
36 Vattenförsörjning 1,8 -2,2 -2,2 -1,1
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 40,4 -2,1 0,2 -0,1
Investeringsvaror 26,3 -8,9 -7,4 1,9
Varaktiga konsumtionsvaror 1,6 -7,0 -3,2 -0,6
Andra konsumtionsvaror 14,8 -6,4 -6,4 -4,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,4 -7,6 -5,1 -2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 10,8 13,5 -4,5
16-17 Skogsindustri 13,3 -4,1 -3,5 -0,6
19-22 Kemisk industri 13,7 -2,4 -2,4 -1,8
24-30 Metallindustri 36,2 -4,2 -2,6 1,3
26-27 El- och elektronikindustri 8,5 -4,9 -2,5 4,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 27,6 -6,1 -3,6 1,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 18,3 18,3 7,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Heidi Myllylä 029 551 3792, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2014, Industriproduktionen minskade i maj med 3,1 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2014/05/ttvi_2014_05_2014-07-10_kat_001_sv.html