Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i december med 5,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 5,2 procent i december 2013 jämfört med december år 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 2,2 procent från november.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i december med 2,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i december med 1,2 procent jämfört med november.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 Dec. / 2012 Dec. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 Dec. / 2012 Dec. Säsongrensad procentuell förändring, 2013 Dec. / 2013 Nov.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -2,1 -5,2 -2,2
B Utvinning av mineral 3,8 -19,0 -23,1 -14,0
C Tillverkning 82,9 0,3 -2,9 -1,2
10 Livsmedelsframställning 6,2 4,4 0,3 1,3
11 Framställning av drycker 1,3 24,1 15,3 2,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 -3,5 -6,8 -2,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 -10,3 -10,3 -0,1
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 0,8 0,8 2,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 18,6 7,2 0,4
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 3,7 3,7 3,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -9,0 -12,4 -5,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -6,9 -12,6 -2,0
24 Stål- och metallframställning 4,2 7,4 3,7 1,7
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -0,3 -0,3 -6,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -19,0 -20,3 -4,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 271,4 271,4 19,5
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 121,3 121,3 5,6
31 Tillverkning av möbler 1,1 -7,1 -7,1 0,5
32 Annan tillverkning 0,8 -10,9 -13,7 -8,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -7,1 -8,2 -1,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 -11,4 -11,5 -2,9
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -1,4 -2,3 -0,4
36 Vattenförsörjning 1,6 -3,1 -3,1 -0,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 0,6 -2,2 -0,0
Investeringsvaror 27,2 -1,1 -4,8 -3,7
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -9,1 -14,9 -1,2
Andra konsumtionsvaror 13,1 -2,6 -2,6 0,3
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 7,3 1,7 1,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -5,1 -8,3 -2,2
16-17 Skogsindustri 13,1 7,2 6,2 3,1
19-22 Kemisk industri 13,1 -3,7 -3,7 -0,2
24-30 Metallindustri 37,7 0,4 -3,3 -2,5
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -16,0 -20,1 -4,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 5,0 1,8 -1,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 188,8 178,6 13,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. december 2013, Industriproduktionen minskade i december med 5,2 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/12/ttvi_2013_12_2014-02-10_kat_001_sv.html