Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i april med 9,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin med 9,7 procent i april 2013 jämfört med april 2012. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 4,6 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade i april med 13 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 4,9 procent jämfört med mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2013 April / 2012 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2013 April / 2012 April Säsongrensad procentuell förändring, 2013 April / 2013 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 -3,3 -9,7 -4,6
B Utvinning av mineral 3,8 3,1 7,8 -10,8
C Tillverkning 82,9 -6,0 -13,0 -4,9
10 Livsmedelsframställning 6,2 -0,3 -8,0 -2,2
11 Framställning av drycker 1,3 -5,1 -10,4 -2,3
13 Textilvarutillverkning 0,6 0,4 -12,9 -3,7
14 Tillverkning av kläder 0,4 -5,4 -13,9 -5,4
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,3 -15,1 -23,7 -5,8
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,6 -0,7 -16,2 -8,6
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 9,5 -0,7 -0,7 0,7
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,7 -11,8 -18,9 -5,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,6 -5,5 -17,9 -8,8
24 Stål- och metallframställning 4,2 2,3 0,9 0,3
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,5 -10,7 -17,7 -3,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 13,3 -8,5 -17,7 -19,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,3 5,7 -6,8 6,6
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,3 -6,7 -16,5 -5,4
31 Tillverkning av möbler 1,1 -7,5 -16,1 -4,3
32 Annan tillverkning 0,8 21,9 14,4 -7,1
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,1 -14,3 -21,5 -5,3
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 10,2 16,8 16,7 1,1
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 3,1 -2,0 -7,4 -4,4
36 Vattenförsörjning 1,6 -2,2 -4,0 -0,9
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 42,5 -2,5 -8,3 -5,2
Investeringsvaror 27,2 -10,6 -17,2 -5,6
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -10,6 -24,1 -13,1
Andra konsumtionsvaror 13,1 -8,0 -13,0 -12,8
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -1,2 -9,2 -5,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -4,8 -19,2 -10,7
16-17 Skogsindustri 13,1 -0,7 -5,1 -1,9
19-22 Kemisk industri 13,1 -6,5 -6,5 0,6
24-30 Metallindustri 37,7 -8,2 -15,6 -5,6
26-27 El- och elektronikindustri 10,2 -12,9 -17,5 -3,8
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,4 -9,0 -18,6 -16,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,6 -0,5 -14,1 -4,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2013, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 09 1734 2479, Salla Simola 09 1734 3308, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2013, Industriproduktionen minskade i april med 9,7 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2013/04/ttvi_2013_04_2013-06-10_kat_001_sv.html