Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i augusti med 2,4 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCDE) i augusti 2,4 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 2,1 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i augusti med 3,3 procent från året innan. Mest ökade produktionen inom annan tillverkning, med 22,0 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2011 Aug. / 2010 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2011 Aug. / 2010 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2011 Aug. / 2011 Juli
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 4,3 2,4 2,1
B Utvinning av mineral 1,6 10,2 17,2 13,6
C Tillverkning 83,6 5,4 3,3 3,1
10 Livsmedelsframställning 7,4 3,9 0,3 3,5
11 Framställning av drycker 1,3 -1,3 -1,3 0,6
13 Textilvarutillverkning 0,7 -2,2 -2,2 0,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 8,6 5,4 -7,6
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 -0,0 -0,0 -3,3
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 -4,3 -8,4 -5,8
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 -2,5 -1,6 0,6
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -4,7 -5,2 -1,4
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 0,3 -2,1 -1,6
24 Stål- och metallframställning 2,1 6,6 6,3 3,5
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 3,2 3,2 -2,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 19,5 16,5 1,3
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 -37,2 -42,0 -43,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -9,3 -9,3 0,1
31 Tillverkning av möbler 1,3 6,6 2,1 -4,6
32 Annan tillverkning 0,9 22,0 22,0 56,3
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 5,3 4,2 0,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 -8,5 -8,6 -6,0
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 1,6 0,8 -1,8
36 Vattenförsörjning 0,7 0,4 0,4 0,3
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 0,2 -0,5 0,8
Investeringsvaror 31,1 4,9 2,4 -0,1
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 12,3 6,9 -3,8
Andra konsumtionsvaror 14,9 18,7 15,4 24,9
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 3,1 -0,3 3,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 1,6 1,6 -0,3
16-17 Skogsindustri 10,7 -3,1 -3,5 -0,9
19-22 Kemisk industri 13,1 17,4 17,4 33,4
24-30 Metallindustri 38,5 4,5 2,3 0,2
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 -1,7 -4,3 0,6
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 7,8 5,3 -2,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 -24,0 -24,0 -7,5
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2011, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2011, Industriproduktionen ökade i augusti med 2,4 procent . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2011/08/ttvi_2011_08_2011-10-10_kat_001_sv.html