Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 6,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i november 6,2 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i november med en procent jämfört med oktober.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade i november med 5,2 procent från året innan. Inom textil, beklädnads- och läderindustrin ökade produktionen mest, med nästan 31 procent. Tillverkningen av metallprodukter ökade med 16 procent. Tillverkning av övriga maskiner ökade med drygt 18 procent. I november var den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning av trä 5 procent högre än året innan. Pappersvarutillverkningen ökade med 3,5 procent. Produktionen minskade mest inom tillverkning av andra transportmedel. Dess produktion sjönk med 6,3 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Nov. / 2009 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Nov. / 2009 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Nov. / 2010 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 9,1 6,2 -1,0
B Utvinning av mineral 1,6 24,3 22,4 22,9
C Tillverkning 83,6 8,2 5,2 -1,4
10 Livsmedelsframställning 7,4 4,4 0,2 0,8
11 Framställning av drycker 1,3 17,1 17,1 3,1
13 Textilvarutillverkning 0,7 31,5 31,5 2,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 26,4 22,6 0,3
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 34,9 34,9 -4,9
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 3,3 10,5 5,0 2,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 7,5 3,1 3,5 2,8
18 Graf prod o reprod av inspelningar 2,2 -1,7 -3,0 -1,1
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,0 12,7 9,4 4,9
24 Stål- och metallframställning 2,1 13,1 11,7 -4,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 8,6 16,0 16,0 -0,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,3 20,4 18,3 -2,2
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,1 15,8 10,9 -0,8
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,4 -6,3 -6,3 1,5
31 Tillverkning av möbler 1,3 19,4 13,0 -0,4
32 Annan tillverkning 0,9 4,9 4,9 -0,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,9 5,1 4,2 3,4
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 12,4 14,1 14,0 3,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 2,3 2,8 1,3 0,9
36 Vattenförsörjning 0,7 3,9 3,9 2,2
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 34,6 8,8 7,1 -0,8
Investeringsvaror 31,1 9,5 6,8 -2,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,7 17,2 9,0 -3,1
Andra konsumtionsvaror 14,9 5,4 2,2 -4,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 8,7 6,1 1,8 1,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 30,6 30,6 1,9
16-17 Skogsindustri 10,7 5,3 4,8 3,1
19-22 Kemisk industri 13,1 0,7 0,7 -6,3
24-30 Metallindustri 38,5 11,7 8,5 -2,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 3,2 -1,7 -4,2
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 26,2 15,3 12,1 -2,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,5 4,3 4,3 2,2
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2010, Industriproduktionen ökade i november med 6,2 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/11/ttvi_2010_11_2011-01-10_kat_001_sv.html