Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 9,2 procent

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i juli 9,2 procent större än året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i juli med 3,3 procent i förhållande till juni.

Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade i juli med 7,9 procent från året innan. Produktionen inom metallframställning ökade i juli med 35,8 procent. Inom tillverkningen av pappersvaror ökade produktionen med 21,3 procent från året innan. I juli var den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning av trä 19,1 procent större än året innan. Tillverkningen av motorfordon ökade i juli med 26,7 procent. Produktionen minskade mest inom byggande av fartyg och båtar, med nästan 40 procent.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Juli / 2009 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Juli / 2009 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Juli / 2010 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
Hela industrin 100,0 7,3 9,2 -3,3
B Utvinning av mineral 1,3 19,3 19,7 27,7
C Tillverkning 86,1 6,4 7,9 -4,1
10 Livsmedelsframställning 5,0 -3,4 -2,0 -2,2
11 Framställning av drycker 0,9 -0,8 -0,8 -1,7
13 Textilvarutillverkning 0,6 22,6 22,6 5,0
14 Tillverkning av kläder 0,4 3,3 6,4 -1,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 42,9 76,1 -1,0
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,6 15,4 19,1 -0,0
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 8,3 21,7 21,3 -2,3
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 7,1 10,1 0,9
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 -2,1 -0,3 -5,7
24 Stål- och metallframställning 6,1 34,2 35,8 -4,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,8 11,4 13,8 -1,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 9,7 5,9 8,3 -2,4
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,2 17,2 26,7 33,4
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,2 -40,6 -39,5 -20,1
31 Tillverkning av möbler 1,2 1,3 4,7 2,4
32 Annan tillverkning 1,1 -8,5 -5,4 1,6
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,0 0,1 0,9 -2,0
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 11,6 13,2 13,3 1,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 1,1 10,2 11,4 4,4
36 Vattenförsörjning 0,8 10,2 10,5 7,5
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 38,6 17,0 17,0 -1,7
Investeringsvaror 34,2 -0,7 1,4 -5,5
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -0,3 4,5 4,4
Andra konsumtionsvaror 10,5 -0,7 2,8 -3,7
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 5,9 -2,9 -1,6 -2,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 15,9 27,1 6,4
16-17 Skogsindustri 12,8 19,7 20,0 -2,5
19-22 Kemisk industri 10,6 1,9 1,9 -7,0
24-30 Metallindustri 45,1 6,5 8,0 -5,4
26-27 El- och elektronikindustri 19,2 -1,0 -0,9 -8,0
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 22,8 5,2 7,1 -3,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,4 -15,7 -12,4 7,4
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2010, Industriproduktionen ökade i juli med 9,2 procent . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/07/ttvi_2010_07_2010-09-10_kat_001_sv.html