Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin i januari år 2010 på samma nivå som året innan. Enligt uppgifterna för januari har industriproduktionen inte skjutit fart.

Utvinning av mineral minskade i januari med nästan 28 procent jämfört med året innan. Också inom tillverkning var den arbetsdagskorrigerade produktionen nästan 4 procent mindre än i januari år 2009. Den kalla januari ökade elproduktionen. Produktionen inom försörjningen av el, gas, värme och kyla ökade i januari med 12 procent, vilket gjorde att produktionen inom hela tillverkningen fortsättningsvis var på samma nivå som i januari i fjol. Hela industrin exklusive elproduktionen sjönk i januari med nästan 5 procent från året innan.

Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2010 Jan. / 2009 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2010 Jan. / 2009 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2010 Jan. / 2009 Dec.
Hela industrin 100,0 -1,8 -0,0 -1,8
B Utvinning av mineral 1,3 -9,1 -27,7 0,9
C Tillverkning 86,1 -4,1 -3,9 -3,3
10 Livsmedelsframställning 5,0 -3,9 -2,1 -0,1
11 Framställning av drycker 0,9 -6,1 -6,1 -5,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 -18,8 -18,8 -10,3
14 Tillverkning av kläder 0,4 -27,8 -25,5 -3,8
15 Tillv läder, läder- och skinnvaror mm 0,2 7,4 12,8 13,4
16 Tillv trä o varor av trä, kork od 4,6 12,5 10,6 0,5
17 Pappers- o pappersvarutillverkn. 8,3 15,9 15,6 2,4
18 Graf prod o reprod av inspelningar 1,8 -11,5 -12,5 0,7
23 Tillv av övr mineralprod, ej metall 3,2 -14,8 -13,1 -4,2
24 Stål- och metallframställning 6,1 26,3 22,1 -2,8
25 Tillv metallvaror, ej mask o app 7,8 -19,8 -18,4 -4,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 9,7 -23,1 -21,4 -1,2
29 Tillv av motorfordon o.d. 1,2 -45,6 -38,4 -1,2
30 Tillverkn av andra transportmedel 1,2 -22,1 -23,6 0,4
31 Tillverkning av möbler 1,2 -36,1 -32,7 -6,5
32 Annan tillverkning 1,1 -22,7 -19,9 -9,0
33 Rep o inst av maskiner o apparater 3,0 -20,0 -19,4 -0,6
D Försörjn av el, gas, värme o kyla 11,6 11,9 12,0 8,4
E Vattenförs; avl.r, avf.hant o san 1,1 -3,0 -1,9 0,3
36 Vattenförsörjning 0,8 -2,4 -2,2 0,4
Klassificering eftern användningsmål:        
Råmaterial och kapitalvaror 38,6 4,4 4,4 -4,0
Investeringsvaror 34,2 -12,7 -10,6 -10,0
Varaktiga konsumtionsvaror 1,5 -30,8 -27,5 -2,5
Andra konsumtionsvaror 10,5 -8,9 -4,6 -0,6
Specialindex:        
10-11 Livsmedelsindustri 5,9 -4,3 -2,3 0,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -17,7 -11,6 -2,8
16-17 Skogsindustri 12,8 14,8 13,1 0,5
19-22 Kemisk industri 10,6 4,3 4,3 -14,2
24-30 Metallindustri 45,1 -7,7 -7,0 -9,0
26-27 El- och elektronikindustri 19,2 2,2 0,7 -15,7
25,28-30,33 Maskin- och metallvaruindustri 22,8 -23,2 -22,7 1,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,4 -36,4 -33,9 -3,3
1) 2005=100

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2010, Industriproduktionen var i januari på samma nivå som året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/01/ttvi_2010_01_2010-03-10_kat_001_sv.html