Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2008

Industriproduktionen minskade i oktober med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 1,2 procent mindre i oktober 2008 än året innan. Den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen ökade under januari-oktober med 1,5 procent från året innan. Jämfört med motsvarande period året innan har ökningen avtagit med drygt två procentenheter. Av de huvudsakliga näringsgrenarna ökade tillverkningen av elektronik och elprodukter mest i oktober, med drygt 6 procent. Däremot minskade fabriksindustrin exkl. tillverkning av elektronik- och elprodukter med drygt 3 procent. Tillväxten inom elektronikindustrin gjorde att hela produktionen inom metallindustrin ökade med något under 2 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen i oktober med drygt 2 procent. Mest minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, dvs. med nästan 11 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin minskade med 3,8 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren
10/2007-10/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Publiceringstidtabellen för volymindexet för industriproduktionen år 2009

Volymindexet för industriproduktionen publiceras år 2009 med omkring 40 dagars eftersläpning, dvs. den 10 varje månad eller föregående vardag. Det innebär att t.ex. volymindexet för industriproduktionen för januari 2009 publiceras 10.3.2009.

År 2009 är publiceringsdagarna för volymindexet för industriproduktionen följande:

Volymindexet 2009
januari 10.3.
februari 9.4.
mars 8.5.
april 10.6.
maj 10.7.
juni 10.8.
juli 10.9.
augusti 9.10.
september 10.11.
oktober 10.12.

Revideringsprojektet för volymindexet för industriproduktionen inleddes år 2006 och utvecklingsarbetet fortsätter ännu nästa år. Under projektperioden har volymindexets täckning förbättrats för de små och medelstora företagens del, volymuppgifter har ersatts med värdeuppgifter och enkäten har utökats till att gälla de viktigaste industriella tjänsterna. Samtidigt har datainsamlingen för producentprisindexet för industrin utvidgats. Prisuppgifter behövs vid framställning av volymindexet för att deflatera värdeuppgifterna.

Statistikcentralen har inte tillgång till en del av de uppgifter som krävs vid revideringen inom den nuvarande publiceringstidtabellen. Därför fördröjs publicering av volymindexet nästa år med omkring 10 dagar.

I samband med offentliggörandet av volymindexet för januari 2009 införs också den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Mera information finns på http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/ttvi_2008-09-26_luo_001_sv.html

De reviderade uppgifterna för oktober publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i november 31.12.2008 kl. 9.00.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/10/ttvi_2008_10_2008-11-28_tie_001_sv.html