Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2008

Industriproduktionen ökade i februari med 4,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 4,4 procent större i februari 2008 än året innan. Tillverkning av elektronik- och elprodukter ökade mest i februari. Produktionen gick upp med 14 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade i februari med 8,9 procent och produktionen inom den kemiska industrin med 7,8 procent. Produktionen inom den övriga fabriksindustrin steg med 0,6 procent. Produktionen minskade mest inom energiförsörjning, med 12,4 procent. Inom trä- och pappersindustrin var produktionen i februari 1,3 procent lägre än året innan.

De reviderade uppgifterna för januari och februari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i mars 30.4.2008 kl. 9.00.

I början av år 2008 har man i tillämpliga delar ytterligare ökat användningen av värdeuppgifter. Därigenom har man kunnat inkludera industriföretagens tjänster i statistiken mer täckande än tidigare. Utöver s.k. industriella tjänster (reparation, service och installation) kan tjänsterna också inkludera andra tjänster såsom forskning och utveckling, administrativa tjänster, royaltyer och licensavgifter och förmedlingstjänster. Åtgärderna har också förbättrat täckningen av det urvalsbaserade månadsindexet.

Fr.o.m. offentliggörande för januari har Statistikcentralen övergått till att använda årsförändringsprocenter som räknats på basis av arbetsdagskorrigerade uppgifter istället för på basis av säsongrensade siffror. Ändringen grundar sig på de senaste internationella rekommendationerna. Tidigare använda säsongrensade indextal, förändringsprocenter och alla tidigare publicerade uppgifter finns fortfarande i Statistikcentralens webbtjänst.

Mer information om revideringen av volymindexet för industriproduktionen erhålls via
http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2007/12/ttvi_2007_12_2008-01-31_uut_001.html

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 2/2007-2/2008, %

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen från föregående månad, %

Den procentuella arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen
från motsvarande månad året innan

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2008, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2008/02/ttvi_2008_02_2008-03-31_tie_001_sv.html