Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober

Volymindex för industriproduktionen 2008, januari

2008
januari
Offentliggöranden