Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2007

Splittrad utveckling inom industriproduktionen i juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade industriproduktionen i juli 2007 inom flera huvudnäringsgrenar jämfört med året innan. Produktionen inom fabriksindustrin var 1,4 procent större än året innan. Av näringsgrenarna var ökningen störst inom övrig fabriksindustri, den kemiska industrin samt tillverkning av elektronik- och elprodukter. Hela industriproduktionen var dock 0,5 procent mindre i juli än året innan eftersom produktionen minskade inom energiförsörjningen med drygt 10 procent. I och med att juli var regning minskade torvproduktionen med något under 80 procent.

Uppgifterna framgår av volymindexet för industriproduktionen som beskriver utvecklingen av volymen av industriproduktionen vid de största arbetsställena i Finland. De preliminära uppgifterna bygger på ett urval av ungefär 1 000 arbetsställen som hör till de största inom sin näringsgren.

I juli 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,6 procent större än i juni.

De reviderade uppgifterna för juli publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen i augusti 28.9.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Statistikcentralens preliminära uppgifter om volymindexet för industriproduktionen beskriver volymen av varuproduktionen vid industriella arbetsställen i Finland, både den varuproduktion som exporteras och den som stannar i Finland. De preliminära uppgifterna i volymindexet har under de senaste åren preciserats uppåt med 1-3 procentenheter i de slutliga uppgifterna.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 7/2006-7/2007, %

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.8.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/07/ttvi_2007_07_2007-08-31_tie_001_sv.html