Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober

Volymindex för industriproduktionen 2007, juni

2007
juni
Offentliggöranden