Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2007

Industriproduktionen minskade i januari med 1,1 procent från året innan

I januari 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 1,1 procent mindre än i januari 2006. Ökningen av industriproduktionen fortgick hela år 2006, men stannade upp i januari.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen från motsvarande månad året innan

Produktionen sjönk i januari inom flera huvudnäringsgrenar. Mest sjönk tillverkningen av elektronik och elprodukter, med närmare 8 procent. Produktionen inom metallindustrin minskade med något under 6 procent. Också produktionen inom den kemiska industrin började avta i januari. Produktion minskade med drygt 4 procent. Däremot fortsatte ökningen inom energiförsörjningen också i januari. Ökningen var något under 3 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 1/2006-1/2007, %

Industriproduktionen sjönk i januari med 3,6 procent från december

I januari 2007 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 3,6 procent mindre än i december.

Den säsongrensade förändringen i industriproduktionsvolymen från föregående månad, %

De reviderade uppgifterna för januari publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 30.3.2007 kl. 9.00. På grund av metoden kan de säsongrensade uppgifterna för föregående månader förändras, trots att de ursprungliga uppgifterna inte justerats. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2007, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2007/01/ttvi_2007_01_2007-02-28_tie_001_sv.html