Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 5 procent från året innan

I april 2006 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 5 procent större än i april 2005. Industriproduktionen har ökat kraftigt i början av året. I januari-april ökade den säsongrensade industriproduktionen med 3,4 procent från året innan.

Den procentuella säsongrensade förändringen av industriproduktionen
jämfört med motsvarande månad året innan

 

I april ökade tillverkningen av elektronik och elprodukter mest, med 14 procent från april år 2005. Produktionen inom metallindustrin ökade med drygt 8 procent från året innan. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med nästan 10 procent. Produktionen inom den övriga metallindustrin ökade i april med något under 3 procent. Produktionen sjönk inom den övriga fabriksindustrin och den kemiska industrin.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen 4/2005-4/2006, %

 


Ökningen av Finlands industriproduktion har blivit snabbare i början av året. Finlands industriproduktion ökar nu snabbare än industriproduktionen i övriga EU i genomsnitt.

 

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, (Finland, Tyskland, Sverige och EU 25), 2000=100

 

Den kraftiga tillväxten inom metallindustrin fortsatte. Metallindustrins andel av förädlingsvärdet inom Finlands industri var 45 procent år 2004. Produktionen inom den kemiska industrin gick upp en aning. Den kemiska industrins andel av förädlingsvärdet var 12 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin gick upp en aning efter nedgången i början av året. Trä- och pappersindustrins andel av förädlingsvärdet var 15 procent.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, april
(Kemisk industri, trä- och pappersindustri och metallindustri), 2000=100

Elektronikindustrins andel av förädlingsvärdet var 21 procent år 2004. Produktionen inom elektronikindustrin har börjat öka efter nedgången i fjol. Produktionen inom den övriga metallindustrin, vars andel var 24 procent mätt med förädlingsvärdet, fortsatte att öka i början av året.

Trenden för industriproduktionen 1999-2006, april
(Elektronikindustri och övrig metallindustri), 2000=100


Senast uppdaterad 31.5.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2006, Industriproduktionen ökade i april med 5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2006/04/ttvi_2006_04_2006-05-31_kat_001_sv.html