Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Produktionen av transitstatistik upphör vid Statistikcentralen (15.2.2006)
Produktionen av transitstatistik upphör vid Statistikcentralen. I fortsättningen lämnas uppgifterna om transittrafiken av Sjöfartsverket (sjötrafiken), VR (järnvägstrafiken) och tullen (vägtrafiken).

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Transitstatistik [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tran/index_sv.html