Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Inkomststatistik publiceras i mars

Statistiken över skattepliktiga inkomster publiceras 9.3.2020, inkomstfördelningsstatistikens inkomstskillnader 10.3.2020 och regional utveckling av inkomster 11.3.2020. De här publiceringarna sköts fram från december 2019, eftersom Skatteförvaltningens statistikmaterial över personbeskattning för dessa publikationer ännu inte var färdigt.

Av samma orsak skjuts publiceringen av uppgifter om låg inkomst och inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper fram till 12.3.2020. Tidigare angivet publiceringsdatum var 6.3.2020.

Mera information: Statistikcentralen, statistikchef Tarja Hatakka, tfn 029 551 3553, toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi


Senast uppdaterad 11.2.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/tjt_2020-02-11_uut_001_sv.html