Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-12/2020 12/2020
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -6,1 -17,8 -18,9 -3,6 -11,4 -15,1
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -13,3 -23,7 -23,2 -10,5 -17,8 -5,1
Kemisk industri (20-21) 4,4 -9,5 2,6 29,3 6,8 47,8
Metallindustri (24-30) -5,5 -17,4 -21,6 -7,5 -12,7 -24,5
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2020, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2020, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2020/12/teul_2020_12_2021-02-10_tau_001_sv.html