Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finlands officiella statistik

Internationell rörlighet hos personalen inom social- och hälsovården

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Internationell rörlighet hos personalen inom social- och hälsovården
thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Uppgifterna är baserade på Statistikcentralens statistik Sysselsättning med uppgifter om personal av utländskt ursprung inom social- och hälsovården samt Valviras Terhikki-register med uppgifter om utomlands bosatta personer med rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården i Finland. Denna statistik har sammanställts i sin nuvarande form sedan år 2009.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Internationell rörlighet hos personalen inom social- och hälsovården [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/stpkv/index_sv.html